Dr. Nausheen Shoaib , PhD

nausheen.shoaib@nu.edu.pk
280

Dr. Nausheen Shoaib , PhD

Assistant Professor

Education

  • PhD (CS), NUCES, Karachi